Spillerinfo


Spilleregler

Senest opdateret: 20.07.2020  
Version: 2.0

1. Generelt for Danske Automater
De Danske Automater online kan have et andet grafisk design end det, du muligvis kender ude fra spillehallerne. Men spillene er udviklet til at fungere som på de fysiske automater. Der er dog to ændringer i forhold til de maskiner, du kender.

  • Online har vi valgt at indbygge "Fortryd Nudge" i de spil, som har Nudge.
  • Et valseløb på automaterne online tager 3 sekunder i stedet for de 2 sekunder, det tager på de fysiske automater. Grunden til dette er, at udbyderne med en dansk spillelicens ikke må tilbyde spil, der afvikles hurtigere end hvert 3. sekund.

Du kan finde spillevejledningen på alle spilleautomaterne ved at trykke på ’Vejledning’ inde i spillet. Klik på ikonet med de to pile (<<) og derefter på Vejledning. Oplysning om spilformer og spillevejledning fås også ved at kontakte supporten. Alle automater spilles med indsatsværdien 50 øre pr. træk.

Alle automater benytter kreditter som parametre, og på alle automater, uafhængig af indsatsstørrelsen, vil en indsats være lig med 2 kreditter.

Brugeren kan ved indskud fra sin spilkonto til en automat se, hvor meget 1 kredit er værd. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til de til enhver tid gældende spilleregler, som fremgår på Bingohallen.dk.

2. Gevinster
Se vinderchancer her.

3. Gevinstafgift
I henhold til loven om ”Onlinekasino spil”, som varetages af Spillemyndigheden, skal der betales afgift til staten. Gevinstafgiften for alle spil, der er omfattet af loven for online kasino, udgør 20% af BSI (brutto-spilleindtægten). Brugernes gevinster fritages for indkomstskat ved spil på Bingohallen.dk, hvilket betyder, at alle gevinster er skattefrie.

4. Reservationsregler for produktgruppen Danske Automater  

  • Når du har foretaget 200 træk reserveres dit spil automatisk i 24 timer.

Vigtigt:

  •  Vælger du aktivt 'Forlad Spil' inde i spillet, ophæves din reservation.  
  • En aktiv reservation annulleres også i det øjeblik, hvor du vælger at åbne det pågældende spil igen (uanset om der tilføjes kredit eller ej). 

4.1. Maksimumreglerne for Danske Automater  

Det vil være muligt at have maks. 3 automater af hver spiltype åbne eller reserverede samtidig.

5. Inaktivitetsreglen  
For at skabe flow i antallet af ledige automater skal brugeren opretholde en regelmæssig aktivitet på den pågældende automat.

Nødvendig aktivitet: 100 træk i løbet af 120 minutter. 

Hvis aktiviteten ikke opfyldes, frigives automaten til andre brugere. Der vil komme en advarsel 40 minutter, inden automaten frigives. Automaten vil løbende holde styr på, om du har spillet 100 træk.

Bemærk: Inaktivitetsreglen gælder kun, hvis der er kredit i automaten. Hvis automaten står i GAME OVER (0 kredit), udløber sessionen efter minimum 60 minutter, og automaten frigives.

6. Nedbrudsreglen
1. Hvis du aktivt spiller på en automat, hvor du mister forbindelsen, vil du have 50 minutter til at få forbindelse igen og tage din automat. 
2. Hvis du ikke spiller aktivt på en automat (iht. ”Inaktivitetsreglen”), så vil du IKKE have 50 minutter. Det skyldes, at ”Inaktivitetsreglen” overtrumfer ”Nedbrudsreglen”. Kredit tilbageføres:  Hvis en automat bliver frigivet, uanset grunden dertil, vil kreditter altid blive frigivet fra automaten og blive sat tilbage på spilkontoen. Bemærk: Vælges en ny automat, har man 2 minutter til at indsætte kreditter, ellers frigives den.

7. Afbrudte spilsessioner vedrører kun produktgruppen "Danske Automater".
(Information vedrørende andre produktgrupper findes under Vilkår punkt 21: "Særlige regler for 3. part spil").

Uafsluttede spil: På Bingohallen.dk kan man ikke have et uafsluttet spil på "DANSKE AUTOMATER". Hvis en bruger oplever en mistet forbindelse under afviklingen af et valsespin, kan brugeren i enkelte tilfælde opleve, at det sidste valsespin ikke vises grafisk. Valsespinnet vil dog altid blive afviklet i spilsystemet, og brugeren vil altid blive krediteret eller debiteret i forhold til resultatet af det sidste valsespin. Hvis afbrydelse i spillet medfører, at brugeren mister automaten, vil indestående på automaten altid automatisk overføres til brugerens spilkonto. En bruger kan, i op til 90 dage efter spillets afslutning, bede supporten om resultatet af alle valsespin.

Mistet automat og spilfejl: Ved nedbrud kan en bruger derimod opleve at miste en automat, hvor brugeren kan have uafviklede featurespil til gode (spil, Jackpot eller lignende) og/eller en automat, som uden at være i spil, kan have en værdi grundet opsparede værdier på automaten.

Hvis du oplever noget i forbindelse med dit spil, som du mener vedrører dette, henvises du til vores Vilkår punkt 19: ”Klager”, hvor vi beskriver, hvorledes du udformer en henvendelse til kundesupporten.

8. Afvikling af Guld Jackpot-spil
Hver gang brugeren vinder 1200 kredit, i et felt markeret med en guldbarre, vinder man samtidig 3 forsøg på Guld Jackpotten. Brugeren har nu 3 træk på Guld Jackpot-automaten. Vinder brugeren Guld Jackpot-puljen på første eller andet træk, bortfalder de resterende træk.
Afviklingen af Guld Jackpotten vil ske ved, at Guld Jackpot-automaten åbner op oven på den automat, hvor adgangen er vundet. Guld Jackpotten afvikler automatisk de 3 træk, og det er ikke muligt at holde på valserne. Hvis brugeren får 3 guldbarre-symboler på centerlinjen vindes Guld Jackpotten.
OBS: Det kan ske, at Guld Jackpot-spillet er optaget af en anden bruger, hvorefter man vil komme i kø til afvikling af sine 3 træk.
Forsinkelse i visningen
Som bruger skal man være opmærksom på, at der kan opstå en lille forsinkelse på visningen af Jackpot-puljerne på hjemmesiden og i lobbyen. Dette skyldes, at de ikke er vist i realtid. Denne afvigelse har dog ikke indflydelse på selve spilafviklingen. I selve Guld Jackpot-spilleautomaten er Jackpot-puljen angivet i realtid.

9. Afbrydelse ved Guld Jackpot-spil
Hvis brugeren mister forbindelse til internettet eller på anden vis er forhindret i at gennemføre afviklingen af sine træk på Guld Jackpot-automaten, afvikles de pågældende træk på Guld Jackpot-automaten i samme rækkefølge og med samme resultat, som hvis brugeren havde været online. Ovenstående gør sig også gældende, hvis brugeren står i kø.

Hvis der vindes gevinster, bliver de automatisk overført til spilkontoen. Det er altid muligt at bede supporten om uddybende information om sin spilsession.

Hvis der skulle opstå en situation, hvor en eller flere brugere fejlagtigt tror, at de har vundet en given Jackpot, vil Bingohallen.dk fremskaffe logs og spilhistorik og informere brugeren/brugerne om det rigtige resultat. Det vil altid være resultatet i vores softwareleverandørs system, som er gældende for spillet.

Bingohallen.dk vil ikke udskifte eller ændre i parametrene for en Jackpot under afviklingen af et Jackpot-forløb. Hvis dette bliver aktuelt, vil det ske inden afviklingen af et nyt Jackpot-forløb. Et Jackpot-forløb vil ikke blive afbrudt - med mindre der er mistanke om tekniske problemer. I så fald vil spillet blive stoppet midlertidigt, indtil der er en afklaring på problemets omfang.

Bingohallen.dk forbeholder sig dog retten til at tilføje nye automatmodeller og lade dem indgå i en aktuel Jackpot-pulje, da dette ikke påvirker brugerens chance for at vinde en Jackpot.

10. Super Jackpot

Super Jackpot er en individuel jackpot per spiltitel og dets indsatsværdi.

De aktuelle spiltitler med egen Super Jackpot-puljer er:

  • Bingo Flamingo
  • Game of Stones 

(Der spilles således ikke om Guld Jackpot på disse spiltitler)

Når du spiller på en spiltitel med Super Jackpot, deltager du automatisk i jagten på en af Super Jackpot-puljerne. Den teoretiske gevinstprocent på de enkelte automater er den samme, og chancen for at vinde Super Jackpotten er også den samme på de aktuelle spiltitler med Super Jackpot.

Andelen, der lægges i Super Jackpotpuljen, er dog forskellig i forhold til indsatsens størrelsen. Dette betyder, at den teoretiske gevinstprocent stiger i takt med indsatsen. Information vedrørende teoretisk gevinstprocent kan altid findes på hjemmesiden under Vinderchancer.

11. Afvikling af Super Jackpot-spil

Hver gang brugeren rammer et felt markeret med en guldmønt, vinder man samtidig 3 forsøg på Super Jackpot-spillet. Brugeren har nu 3 jackpotspil. Vinder brugeren Super Jackpot-puljen på første eller andet træk, bortfalder de resterende træk.

Afviklingen af Super Jackpotten vil ske ved, at Super Jackpot-spillet automatisk åbner i et overlay (som et popup-vindue). Super Jackpotten afvikler automatisk de 3 træk, og det er ikke muligt at holde på valserne. Hvis brugeren får 3 ens møntsymboler på centerlinjen vindes Super Jackpotten. Du vil kunne se afviklingen, uanset om du er i selve spillet eller er i gang med et andet spil.

OBS: Det kan ske, at Super Jackpot-spillet er optaget af en anden bruger, hvorefter man vil komme i kø til afvikling af sine spil.

Forsinkelse i visningen
Som bruger skal man være opmærksom på, at der kan opstå en lille forsinkelse på visningen af jackpotpuljerne. Dette skyldes, at de ikke er vist i realtid. Denne afvigelse har dog ikke indflydelse på selve spilafviklingen. I selve Super Jackpot-spilleautomaten er jackpotpuljen angivet i realtid.

Finansiering
Super Jackpot startbeløb er på: 1.000 kr.

Startbeløbet er finansieret via det løbende spil, hvor en del går til den aktuelle Super Jackpot-pulje og en mindre del til opsparing af næste startbeløb. Når en jackpot vindes, vil en ny erstatte den foregående umiddelbart.

12. Afbrydelse ved Super Jackpot-spil
Hvis brugeren mister forbindelse til internettet eller på anden vis er forhindret i at gennemføre afviklingen af sine træk på Super Jackpot-spillet, afvikles de resterende træk i samme rækkefølge og med samme resultat, som hvis brugeren havde været online. Ovenstående gør sig også gældende, hvis brugeren står i kø.

Hvis der vindes Super Jackpot, bliver beløbet automatisk overført til spilkontoen.

Hvis der skulle opstå en situation, hvor en eller flere brugere fejlagtigt tror, at de har vundet en given Jackpot, vil Spillehallen.dk fremskaffe logs og spilhistorik og informere brugeren/brugerne om det rigtige resultat. Det vil altid være resultatet i vores softwareleverandørs system, som er gældende for spillet.

Spillehallen.dk vil ikke udskifte eller ændre i parametrene for en jackpot under afviklingen af et jackpot-forløb. Hvis dette bliver aktuelt, vil det ske inden afviklingen af et nyt jackpot-forløb. Et jackpot-forløb vil ikke blive afbrudt med mindre, der er mistanke om tekniske problemer. I så fald vil spillet blive stoppet midlertidigt, indtil der er en afklaring på problemets omfang.

13. Spilhistorik

Spilhistorik for de sidste 90 dage kan altid søges frem under "Min Konto / Spilhistorik". Hvis du kontakter supporten via mail på [email protected], vil de hjælpe med spilhistorik ældre end 90 dage. Du kan indhente spilhistorik for de sidste 365 dage på denne måde.

Loading ...