Spillerinfo


Spilleregler

Senest opdateret: 25.11.2019 
Version: 1.9

1. Generelt for Danske Automater
De Danske Automater online kan have et andet grafisk design end det, du muligvis kender ude fra spillehallerne. Men spillene er udviklet til at fungere som på de fysiske automater. Der er dog to ændringer i forhold til de maskiner, du kender.

  • Online har vi valgt at indbygge "Fortryd Nudge" i de spil, som har Nudge.
  • Et valseløb på automaterne online tager 3 sekunder i stedet for de 2 sekunder, det tager på de fysiske automater. Grunden til dette er, at udbyderne med en dansk spillelicens ikke må tilbyde spil, der afvikles hurtigere end hvert 3. sekund.

Du kan finde spillevejledningen på alle spilleautomaterne ved at trykke på ’Vejledning’ inde i spillet. Klik på ikonet med de to pile (<<) og derefter på Vejledning. Oplysning om spilformer og spillevejledning fås også ved at kontakte supporten. Alle automater spilles med indsatsværdien 50 øre pr. træk.

Alle automater benytter kreditter som parametre, og på alle automater, uafhængig af indsatsstørrelsen, vil en indsats være lig med 2 kreditter.

Brugeren kan ved indskud fra sin spilkonto til en automat se, hvor meget 1 kredit er værd. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til de til enhver tid gældende spilleregler, som fremgår på Bingohallen.dk.

2. Gevinster
Se vinderchancer her.

3. Gevinstafgift
I henhold til loven om ”Onlinekasino spil”, som varetages af Spillemyndigheden, skal der betales afgift til staten. Gevinstafgiften for alle spil, der er omfattet af loven for online kasino, udgør 20% af BSI (brutto-spilleindtægten). Brugernes gevinster fritages for indkomstskat ved spil på Bingohallen.dk, hvilket betyder, at alle gevinster er skattefrie.

4. Reservationsregler for produktgruppen Danske Automater  

  • Når du har foretaget 200 træk reserveres dit spil automatisk i 24 timer.

Vigtigt:

  •  Vælger du aktivt 'Forlad Spil' inde i spillet, ophæves din reservation.  
  • En aktiv reservation annulleres også i det øjeblik, hvor du vælger at åbne det pågældende spil igen (uanset om der tilføjes kredit eller ej). 

4.2. Maksimumreglerne for Danske Automater  

Det vil være muligt at have maks. 3 automater af hver spiltype åbne eller reserverede samtidig.

5. Inaktivitetsreglen  
For at skabe flow i antallet af ledige automater skal brugeren opretholde en regelmæssig aktivitet på den pågældende automat.

Nødvendig aktivitet: 100 træk i løbet af 120 minutter. 

Hvis aktiviteten ikke opfyldes, frigives automaten til andre brugere. Der vil komme en advarsel 40 minutter, inden automaten frigives. Automaten vil løbende holde styr på, om du har spillet 100 træk.

Bemærk: Inaktivitetsreglen gælder kun, hvis der er kredit i automaten. Hvis automaten står i GAME OVER (0 kredit), udløber sessionen efter minimum 60 minutter, og automaten frigives.

6. Nedbrudsreglen
1. Hvis du aktivt spiller på en automat, hvor du mister forbindelsen, vil du have 50 minutter til at få forbindelse igen og tage din automat. 
2. Hvis du ikke spiller aktivt på en automat (iht. ”Inaktivitetsreglen”), så vil du IKKE have 50 minutter. Det skyldes, at ”Inaktivitetsreglen” overtrumfer ”Nedbrudsreglen”. Kredit tilbageføres:  Hvis en automat bliver frigivet, uanset grunden dertil, vil kreditter altid blive frigivet fra automaten og blive sat tilbage på spilkontoen. Bemærk: Vælges en ny automat, har man 2 minutter til at indsætte kreditter, ellers frigives den.

7. Afbrudte spilsessioner vedrører kun produktgruppen "Danske Automater".
(Information vedrørende andre produktgrupper findes under Vilkår punkt 21: "Særlige regler for 3. part spil").

Uafsluttede spil: På Bingohallen.dk kan man ikke have et uafsluttet spil på "DANSKE AUTOMATER". Hvis en bruger oplever en mistet forbindelse under afviklingen af et valsespin, kan brugeren i enkelte tilfælde opleve, at det sidste valsespin ikke vises grafisk. Valsespinnet vil dog altid blive afviklet i spilsystemet, og brugeren vil altid blive krediteret eller debiteret i forhold til resultatet af det sidste valsespin. Hvis afbrydelse i spillet medfører, at brugeren mister automaten, vil indestående på automaten altid automatisk overføres til brugerens spilkonto. En bruger kan, i op til 90 dage efter spillets afslutning, bede supporten om resultatet af alle valsespin.

Mistet automat og spilfejl: Ved nedbrud kan en bruger derimod opleve at miste en automat, hvor brugeren kan have uafviklede featurespil til gode (spil, Jackpot eller lignende) og/eller en automat, som uden at være i spil, kan have en værdi grundet opsparede værdier på automaten.

Hvis du oplever noget i forbindelse med dit spil, som du mener vedrører dette, henvises du til vores Vilkår punkt 19: ”Klager”, hvor vi beskriver, hvorledes du udformer en henvendelse til kundesupporten.

8. Afbrydelse ved Guld Jackpot-spil
Hvis brugeren mister forbindelse til internettet eller på anden vis er forhindret i at gennemføre afviklingen af sine træk på Guld Jackpot-automaten, afvikles de pågældende træk på Guld Jackpot-automaten i samme rækkefølge og med samme resultat, som hvis brugeren havde været online. Ovenstående gør sig også gældende, hvis brugeren står i kø.

Hvis der vindes gevinster, bliver de automatisk overført til spilkontoen. Det er altid muligt at bede supporten om uddybende information om sin spilsession.

Hvis der skulle opstå en situation, hvor en eller flere brugere fejlagtigt tror, at de har vundet en given Jackpot, vil Bingohallen.dk fremskaffe logs og spilhistorik og informere brugeren/brugerne om det rigtige resultat. Det vil altid være resultatet i vores softwareleverandørs system, som er gældende for spillet.

Bingohallen.dk vil ikke udskifte eller ændre i parametrene for en Jackpot under afviklingen af et Jackpot-forløb. Hvis dette bliver aktuelt, vil det ske inden afviklingen af et nyt Jackpot-forløb. Et Jackpot-forløb vil ikke blive afbrudt - med mindre der er mistanke om tekniske problemer. I så fald vil spillet blive stoppet midlertidigt, indtil der er en afklaring på problemets omfang.

Bingohallen.dk forbeholder sig dog retten til at tilføje nye automatmodeller og lade dem indgå i en aktuel Jackpot-pulje, da dette ikke påvirker brugerens chance for at vinde en Jackpot.

9. Spilhistorik
Spilhistorik for de sidste 90 dage kan altid søges frem under "Min Konto / Spilhistorik". Hvis du kontakter supporten via mail på kundecenter@bingohallen.dk, vil de hjælpe med spilhistorik ældre end 90 dage. Du kan indhente spilhistorik for de sidste 365 dage på denne måde.

Loading ...